Photo of teacher

Nguyễn Thế Huy

PHP Developer

Học vấn

Đại học công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (UET - VNU)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính (K57CA)
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 3.43 / 4

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Lập trình ứng dụng web liên tục trong 6 năm. Có kinh nghiệm trong cài đặt, thiết kế ứng dụng web tối ưu.

Phân tích thiết kế theo hướng Domain, xử lý các nghiệp vụ business logic phức tạp. Thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Design Patterns

Kinh nghiệm lập trình với PHP, NodeJs

Nắm vững cách thiết kế CSDL Quan hệ.

Tối ưu hệ thống phía backend và frontend

Khả năng phân tích thiết kế nghiệp vụ tốt.

Có kinh nghiệm làm việc với CSDL Nosql

Công tác

Giao hàng tiết kiệm10/2020 - đến nay

  • Lập trình viên

Viettelpost 02/2019 - 10/2020

  • Lập trình viên

iShopgo06/2017 - 10/2018

  • Lập trình viên - Quản lý dự án

VietNam Esport - Teko Việt Nam06/2016 - 06/2017

  • Lập trình viên PHP

Savvycom JSC06/2015 - 06/2016

  • Lập trình viên Web

Roxwin Ltd10/2013 - 05/2014

  • Thực tập sinh Lập trình PHP