Photo of teacher

Trần Huy Hoàng

Tư duy về thuật toán, khả năng logic, giải quyết vấn đề là một điểm mạnh. Thông qua việc đã từng thực tập, làm việc tại nhiều công ty, nhiều lĩnh vực, nên khả năng giải quyết vấn đề, tầm hiểu biết về nhiều lĩnh vực là một lợi thế, phù hợp với các vị trí công việc đòi hỏi phạm vi kiến thức phổ rộng.

Học vấn

Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chuyên ngành: CNTT Việt - Nhật
Tốt nghiệp loại Giỏi. GPA: 3.34

Kĩ năng

Pascal, C++, Python, Ruby, Java, PHP, JS, ....

2019: Giải nhất cuộc thi về thuật toán CODE WAR do Topica tổ chức
2019: Giải nhất cuộc thi làm website truyền thông bảo vệ môi trường do đại sứ quán Mỹ tổ chức

Công tác

OpenHouse Nhật Bản01/2021 - nay

  • Technology engineer

Trung tâm không gian mạng Viettel - VTCC 05/2022 - nay

  • Technology Solutions Engineer